Zatím žádné komentáře

Jak dopadla poslední inspekce v Summerhillu

Jak dopadla poslední inspekce v Summerhillu – nejdéle fungující demokratické škole na světě?[1]

Summerhill měl dvě inspekce v roce 2016 s novou Inspekcí nezávislých škol (The Independent Schools Inspectorate = ISI), které byly přesunuty do minulého roku, když už jsme věděli, že náš vztah s OfsteD (The Office for Standards in Education, Úřad pro normy ve vzdělávání) se definitivně rozpadl.[2] Předmětem první inspekce v červnu byla kontrola „dodržování předpisů a jejich plnění“, kde musíme splňovat 240 regulací. Druhá inspekce v říjnu sledovala “kvalitu”, resp. jak hodnotu vzdělávání, tak i osobní a emoční rozvoj žáků.

Konečné hodnocení inspekce dalo škole výsledek „dobrý“ za vzdělávání a „vynikající“ za osobní rozvoj. Samozřejmě jsme byli touto skutečností nadšení. Kontrolní proces byla nelehká práce, ale nabyli jsme dojmu, že škola byla spravedlivě posuzována a inspekce respektovala a zaznamenala naše vysvětlení. V „dodržování předpisů a jejich plnění“ škola selhala v jednom z nařízení. I když celkovým závěrem hodnocení inspektora bylo, že škola uspěla ve finálním výsledku, z nějakého důvodu Ministerstvo školství přehodnotilo svůj rozsudek a nechalo školu “propadnout” kvůli údajnému pochybení v oblasti ubytování – konkrétně v tom, že mají v některých částech ubytovacích zařízení chlapci a dívky společnou chodbu, byť jsou ubytovaní v pokojích rozdělených podle pohlaví (na pokojích samostatně chlapci a děvčata zvlášť).

Národní minimální standard 5.1.

„Pro ubytované osoby je zajištěno vhodné ubytování a spaní. Vše je zde dobře organizováno a řízeno, provádí se zde evaluace rizik a veškerá zjištění vedou k opatření ke snížení rizika pro všechny ubytované osoby. Tam, kde jsou ubytovaní ve věku 8 a více let, jsou ubytovací jednotky pro chlapce odděleny od ubytovacích jednotek pro dívky. „(Department for Education, Boarding school, National minimal standards, duben 2015, s.8).

Summerhill má od svého založení společné bydlení již přes sto let! Rovnost pohlaví a věku je nedílnou součástí filozofie vzdělávání Summerhillu. Námitkou by mohlo být, že výrazné nebo „úplné oddělení“ pohlaví jednoduše zhoršuje nerovnost mezi pohlavími, která již existuje ve společnosti a podporuje diskriminaci na základě pohlaví. My vidíme výsledky v naší škole. To, že žijeme společně, je pozitivní životní zkušeností jak pro chlapce, tak pro dívky; zkušeností, kterou si sebou nesou po celý zbytek života a často to zmiňují naši bývalí žáci.

Poté, co proběhla jakási korespondence mezi školou a Ministerstvem vzdělávání[3] (DfE), bylo rozhodnuto, že nás navštíví dva úředníci z ministerstva, a dají nám možnost, abychom jim názorně ukázali, jak fungují naše velmi přísné systémy ochrany a hodnocení rizik. Upřímně, návštěva nemohla dopadnout lépe. Měli jsme vše velmi dobře naplánované a všechno probíhalo hladce. Tři z loňských absolventů, kteří se nabídli, že přijdou a budou sdílet jejich zpětný pohled na dané téma, byli úžasní, podali svůj pohled s vášní pro věc a s naprostou jasností. Současní žáci byli také okouzlující – výmluvně hovořili o tom, jak žijí společně obě pohlaví, jak se sebou jednají jako rovní s rovnými a jakým způsobem je to ovlivňuje.

Na školním sněmu se řešily různé typy případů a bylo to, jako kdyby každý z nich měl odpovědět na otázky úředníků (což nebylo plánováno). Když jsem je vezla na nádraží, řekli, že si tento den náramně užili a mnohému se přiučili. To bylo zřejmé již během dne, a to především z jejich jednání a z jejich výrazů ve tváři.

Následně jsme byli informováni z ministerstva v následujícím znění: “Na základě informací získaných ve škole o zabezpečení a díky opatřením, která jsou k dispozici všem žáků, kterých se týkají, bylo rozhodnuto, že nebude prosazován požadavek na zákonný akční plán a škola může pokračovat ve stávajícím obytném zařízení. Nicméně, až bude v budoucnu Inspekce nezávislých škol (ISI) provádět inspekci, měli bychom se sami dožadovat, aby se zaměřila na kontrolu, zda dohodnuté uspořádání ohledně bezpečnosti, podpůrného poradenství a zapojování žáků nadále dostatečně obhajují tuto neobvyklou pozici – jinými slovy, aby potvrdila závěry, ke kterým jsme dospěli na základě naší návštěvy.“

Jsme velmi vděční, že na ministerstvu se nacházeli lidé, kteří se rozhodli vystoupit ze zajetých koleji (obvykle tito lidé nenavštěvují školy) a přišli se na vlastní oči přesvědčit, co vlastně děláme. Byli velmi přátelští, otevření novým názorům, bez předsudků a domnívám se, že se i něco nového přiučili ze své zkušenosti v Summerhillu.

Více informací naleznete na webových stránkách školy Summerhill: https://www.summerhillschool.co.uk/inspection-reports.php


[1] Summerhill funguje od r. 1921

[2] Viz kauza inspekcí popsaná v reportáži ze Summerhillu zde: https://www.svobodauceni.cz/clanek/lekce-ze-summerhillu-2/

[3] V Velké Británii existuje na rozdíl od ČR v ústavě paradigma povinného vzdělávání namísto povinné školní docházky, což dokládá i název příslušného ministerstva

Přečtěte si také

  • Zápisky z demokratické školy I.Zápisky z demokratické školy I. Jak to všechno vzniklo Ve vzdělávání se pohybuji asi 10 let. Ufff. Pedagogickou fakultu jsem si po jednoroční pomaturitní pauze zvolila celkem vědomě, nebyla to ta poslední sázka na […]
  • Nechme děti učit jen to, co samy chtějíNechme děti učit jen to, co samy chtějí ÚVOD Většině z vás se patrně po přečtení tohoto nadpisu naježí chlupy na těle. „Cože? Nechat ty spratky bez pevné autority? Bez hranic? Blbost! Návrat na stromy.“ Cítím proto nejprve […]
Originální článek: Inspection Reports