Zatím žádné komentáře

Inženýr unschooler

…aneb jak může teenager unschooler začít s přípravou na vysokoškolské studium v oblasti vědy, techniky, strojírenství nebo matematiky.

Jak to u unschoolerů chodí, když je z dítěte teenager a začíná přemýšlet o své kariéře? Mnoho lidí nemá problém, když si malé děti celý den jen hrají, ale co když už přichází čas začít přemýšlet o jejich budoucí profesi? A co když je jejich vášní kariéra ve vědě, technologii, strojírenství a matematice? Dobrá otázka!

Mnoho dětí se začíná o svou budoucí kariéru zajímat někdy kolem puberty, kdy zjišťují informace o různých typech profesí a cestě k nim. Ne u každého dítěte to bude probíhat stejně, ale semínko zvědavosti v tomto věku již začíná klíčit. Vezměme si jako příklad jeden z třicítky profilů uvedených v mé knize Unschooling to University (Od unschoolingu k univerzitě, pozn. SU). Joshovi je 16 let. Nemá žádné formální vzdělání a svůj čas nejraději tráví se svou kočkou, setkáváním s ostatními unschoolery při sledování filmů a obědech, čtením knih všech žánrů, vrtáním se v moderních hrách a hraním „Fortnite“. Při následování svých vášní se Josh rozhodl pro svou profesi. Vášnivě se chce stát softwarovým inženýrem. Co takový inženýr dělá, už zjistil během rozhovorů s rodinnými přáteli a dalšími lidmi, které zná a kteří pracují v tomto odvětví. Řekněme, že žije například v Kanadě. A co teď?

Josh si už našel požadavky několika kanadských univerzit pro studium techniky. Aby mohl být přijat ke čtyřletému studiu softwarového inženýrství, potřebuje znalost angličtiny, společenských věd nebo historie, matematiky, počtů, fyziky a chemie.

Zde je několik způsobů, jak může postupovat:

  1. Může se přihlásit na střední školu (v originále community college, což je v Kanadě většinou nějaký druh vyššího vzdělání pro dospělé – pozn. překl.) a splnit požadavky ze společenských věd pro první ročník. Ty mu pak mohou být uznány podle pravidel zvolené univerzity. Následně se může zapsat do dálkového vzdělávání, online, nebo na vyšší školu pro dospělé, aby získal znalosti 10., 11. a 12. ročníku v matematice a také ve fyzice a chemii. Splnění čtyř kurzů za rok by neměl být pro Joshe problém, protože neztrácí čas v běžné škole díky sebeřízenému vzdělávání. Může také splnit požadavky v počtech pro první ročník univerzity. V 18 letech pak bude připravený podat přihlášky na vysoké školy.
  2. Může počkat, dokud nebude mít „status dospělého”, a splnit požadavky ze společenských věd odbornými zkouškami, aby doložil, co se již naučil. Provedl rozsáhlý výzkum a diskutoval o sociálních problémech se svými přáteli a už se dost dobře vyzná v literatuře, politice a sociálních otázkách. Zatímco bude čekat na získání „statusu dospělého” (konkrétní věk se liší podle školy), může trénovat psaní esejí a splnit výše zmíněné požadované kurzy matematiky a vědy na vyšší škole pro dospělé, online nebo dálkovým studiem.
  3. Může hned začít se sebevzděláváním ve všech zmíněných oblastech. Může pracovat na všem z předchozího bodu s pomocí učebnic, soukromého učitele, anebo procházením online kurzů na Khan Academy, pokud bude potřebovat pomoc. Po dosažení potřebného věku může podstoupit vysokoškolské zkoušky, SAT nebo ACT zkoušky z angličtiny, společenských věd, matematiky, chemie a fyziky.

Tajemství zrychleného učení

Když si mladí unschooleři vyberou podobnou profesní cestu, mnoho lidí si myslí, že musí dohnat všech 12 ročníků vzdělání. Nicméně zapomínáme, že mozek celé ty roky neodpočíval, ale probíhalo zpracovávání, osvojování si a propojování informací. Kolem šestnáctého roku dosahuje mozek konečného stádia dozrávání prefrontálního laloku, to trvá asi do 25 let. Schopnost dospívajících argumentovat, kriticky a abstraktně myslet, plánovat, dělat rozhodnutí a schopnost sebeovládání (motivace) je téměř na vrcholu. Unschooleři nejsou nevzdělaní. Josh strávil 16 let čtením, teoretizováním, psaním, učením se a porozuměním vědě, historii a matematice ve skutečném světě pomocí vzdělávání založeného na zkušenosti. Možná potřebuje trochu praxe v přenášení těchto znalostí na papír, ale k tomu tu jsou středoškolské kurzy. Může to trvat 1-3 roky podle oblasti, ve které žije. Jde to rychle. A je během toho zachována láska k učení a zvídavost.

Vím, co si myslíte… matematika je lineární a staví na předchozích znalostech. Jak asi může Josh dohnat 10 ročníků matematiky v jednom roce? Odpověď je taková, že Josh přece nezačíná na úrovni prvního ročníku. Potřebné znalosti si již osvojil. Josh se již skoro jistě naučil během předchozích 16 let života pomocí zkušeností mnoho matematických znalostí. Pekl, nakupoval, sledoval počasí, stavěl projekty, posílal balíčky a hrál Battleship. Naučil se sčítání, odčítání, násobení, dělení, měření, zlomky a desetinná čísla stejně jako celá čísla a souřadnice každodenním praktickým používáním. Možná bude potřebovat čtyřměsíční kurz matematiky 10. ročníku, aby se připravil a naučil se přenést své matematické myšlení na řešení úloh na papíře, ale až to zvládne, bude se učit velmi rychle. Pro rodiče je těžké dívat se do budoucnosti a představit si, jaké jejich děti jednou budou, až budou starší. Mnoho rodičů se dívá na své šestileté dítě a nejsou schopni si představit, jak schopné a chytré jejich děti budou v 16 letech i bez formálního vzdělání.

Unschooleři se nesnaží zapamatovat si všechny informace, ale jsou schopni propojovat své znalosti novými způsoby – takovými, které vyžadují více tvorby/předvádění toho, co se již naučili, kombinováním s novými vědomostmi v oblastech, které je zajímají. Josh ví, jak vypočítat objem balení, ale možná po něm nebylo vyžadováno, aby to vypočítal na papíře pomocí určitého postupu. V 16 letech, kdy jeho učení nebylo nikdy omezováno běžným vyučováním, je Josh nadšený z toho, že to může zkusit, zatímco mnoho z jeho školních přátel po 13 letech vynuceného učení (pravděpodobně zahrnujícího ještě 3 roky předškolní docházky) vyhořívá. Pokud je Josh motivovaný a softwarové inženýrství je jeho vášeň, není nic, co by ho mohlo zastavit. Nic!


Přečtěte si také

Originální článek: The Unschooled Engineer