Zatím žádné komentáře

Kniha Důkaz, že sebeřízené vzdělávání funguje – Peter Gray

V roce 2012 jsem objevil sérii článků Děti se vzdělávají samy od Petera Greye, který je publikoval na blogu Psychology Today. Tyto texty, které tvoří první čtyři kapitoly této knihy, mě tak nadchly, že jsem se rozhodl je přeložit a na jejich základě založit projekt Svoboda učení. Od té doby jsem se ponořil do konceptu sebeřízeného vzdělávání, který vnímám jako přirozený způsob, jakým se děti učí, v kontrastu s konvenčním školským systémem s povinnou docházkou, který podle mého názoru potlačuje potenciál dětí a způsobuje mnoho negativních důsledků pro celou společnost. Věřím, že tato kniha přispěje k dalšímu rozšíření sebeřízeného vzdělávání. Děkuji Petře Pokorné Žádníkové, že tuto knihu přeložila a zajistila její vydání.

Jiří Košárek, zakladatel projektu Svoboda učení

 

Knihu můžete koupit zde

Tato kniha je souborem vybraných a upravených esejí, které Peter Gray publikoval na svém blogu v rámci časopisu Psychology Today. Jde o první do češtiny přeloženou publikaci ze čtyřdílné série, která se zabývá tématem sebeřízeného vzděláváni. Další tři knihy budou časem v češtině k dispozici také (How children acquire „academic“ skills without formal instruction, The harm of coercive schooling a Mother nature´s pedagogy).

Peter Gray dává čtenáři možnost nahlédnout na podstatu sebeřízeného vzdělávání. Poukazuje na jeho základní principy a podmínky, které jsou nezbytné pro jeho přínosné fungování. V této publikaci Peter Gray skvěle propojuje vlastní výzkum a zkušenosti spolu se zkušenostmi rodičů unschoolerů i samotných unschoolerů, kteří již dospěli. Čtenář má možnost dočíst se prostřednictvím přímých citací získaných v dotazníkových šetřeních např.

  • o přínosech i úskalích unschoolingu,
  • o pohnutkách, které rodiny k rozhodnutí o unschoolingu vedly,
  • o výzvách, které unschooling přináší apod.

Kniha je brožovaná s klopami, 124 stran. Rozměr 125mm x 175mm.

 

Předmluva autora

Od července roku 2008 jsem psal pro časopis Psychology Today blog s názvem Freedom to learn. Zhruba v měsíčních intervalech jsem zde zveřejňoval články zabývající se vývojem dětí a jejich vzděláváním, obzvlášť se týkaly způsobu, jakým se děti přirozeně vzdělávají, pokud jim to umožníme. Během let mne čtenáři často vyzývali, abych vytvořil ucelenou sbírku těchto článků, seřazených podle tématu. Ve srovnání s vyhledáváním v on-line verzi Psychology Today by bylo mnohem jednodušší konkrétní článek najít. Díky spolupráci s Tipping Point Press (nová vydavatelská pobočka ASDE) mohu nyní požadavek čtenářů naplnit.

Začínáme čtyřmi sbírkami, které vydáváme najednou.

Ta, kterou právě držíte v ruce, podává důkazy o tom, že sebeřízené vzdělávání funguje (děti zodpovědné za své vlastní vzdělávání se dokážou dobře vzdělávat samy). Další sbírky v této první sadě se zabývají zraněními, která páchá náš povinný vzdělávací systém na dětech; jak děti získávají akademické dovednosti (obzvlášť jazykovou a početní gramotnost), pokud jim dovolíme přijít na to svým vlastním způsobem; a přirozenou hnací silou, která je základem sebevzdělávání dětí a podmínkami, které tuto hnací sílu optimalizují. Tyto eseje jsme oproti původnímu znění v Psychology Today mírně upravili z důvodu přehlednosti a doplnění novějších informací. Děkuji korektorce Rachel Wallach za skvělou dobrovolnickou práci; Zaki Clementsovi, mladíkovi, který se zabývá sebeřízeným vzděláváním, za vytvoření ilustrace na obálku knihy; a Alexandru Khostovi, vydavateli z nakladatelství Tipping Point Press, za to, že tyto sbírky vůbec mohly vzniknout. Také děkuji šéfredaktorům Psychology Today za podporu, kterou mi poskytovali během let, po které jsem zveřejňoval své příspěvky.

Veškerý zisk z prodeje této knihy i z dalších knih této série věnujeme na podporu ASDE a jejich aktivit, které pomáhají vytvářet sebeřízené vzdělávání dostupným pro všechny, kteří o něj stojí.

Peter Gray

Přečtěte si také

mm

Jiří Košárek

Svoboda, vzájemný respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly stát všechny mezilidské vztahy, a hlavně vztahy mezi dítětem a dospělým. Pokud aplikujeme tyto základní principy na oblast vzdělávání dětí, získáme úplně jiný pohled. Vzejde nám z toho svobodné, přirozené vzdělávání, které je diametrálně odlišné od v současnosti převažujícího modelu, tedy zkostnatělého státního školství. Po dokončení Vysoké školy ekonomické jsem si toto všechno uvědomil a v březnu roku 2012 jsem založil tuto stránku.