Zatím žádné komentáře

Neberte léky, nechoďte do školy – úvod

Orig. název: Don’t Do Drugs Stay Out Of School [1]

Autor: Laurette Lynn

Knihu v originále můžete koupit zde

Ukázka z knihy zde

Pro všechny všude.

Naše děti jsou úžasné. Musíme je přestat dávat do systému, který nerozpoznává jejich lidskost. Musíme přijmout naši zodpovědnost. Dlužíme to našim dětem, naší budoucnosti.

 

Úvod

Napsala jsem tuto knihu, protože jsem přesvědčená o tom, že škola je pro náš špatná; zjednodušeně řečeno. Za posledních deset let jsem zkoumala domácí vzdělávání, učení a život mimo školu. Tato zkušenost mi dala hlubší pochopení toho, co učení je a co není – a hlavně mě naučila, jak hodně umělé a potenciálně škodlivé organizované školství může být.

Moje zkušenost během posledního desetiletí mi dokázala, že problém školních reforem je to, že nedostatky škol nejsou řešitelné, protože ve skutečnosti zde není žádný problém. Je to mnohem hlubší než vyučování, výsledky, odbory a známky. V roce 1991 bývalý učitel roku ve státě New York John Taylor Gatto prohlásil ve své resignaci, že odchází, protože „již dále nechtěl ubližovat dětem.“ Ne jen že s tím souhlasím, ale hluboce a vášnivě sdílím tento postoj, že institucionalizovaná školní docházka dětem ubližuje, čímž následně ničí lidstvo. Na následujících stránkách nabídnu vysvětlení, které vás doufejme, dovede ke stejnému závěru, ke kterému jsem dospěla, tedy opustit systém, který nám všem ubližuje, a přijmout svobodu, samostatnost a nezávislost, která může být zažita a spatřena jen mimo školní zdi.

Budu se vám snažit vymluvit používání škol. Pokusím se vás povzbudit, abyste zvážili nezávislé vzdělávání pro vaši rodinu a přijali duševní, intelektuální a fyzickou svobodu, která leží mimo školu. Účelem této knihy není vás nakrmit předem vybranými odpověďmi, ale pomoci vznést více otázek a přimět vás k dalšímu studiu. Vyzývám vás, abyste studovali dále. Co odhalíte, vás může zneklidnit, ale nakonec vás to osvobodí, což je naše nejzákladnější lidské právo – být svobodný.

Nabízím vám následující stránky, aby vás intelektuálně vyzývaly, aby zvýšily vaší zvídavost a abyste chtěli více. Nesnažím se vám říkat, co si máte myslet nebo jak myslet, jen vás vyzývám, abyste přemýšleli. Přemýšlejte se zvídavostí a hladem po pravdě, které jsou instinktivně lidské. Přemýšlejte.


[1] Slovem „drugs“ jsou myšleny zejména předepisované léky proti hyperaktivitě a poruchám učení, kterých v současné době v USA užívá přes 6 miliónů dětí. (pozn. překl.)

Přečtěte si také

  • Nebezpečí návratu do školyNebezpečí návratu do školy Počet návštěv na dětských psychiatrických klinikách přes léto klesne a stoupá během školního roku. Představte si zaměstnání, ve kterém je vaše práce každý den do nejmenšího detailu […]
  • Státní školství noční můrouStátní školství noční můrou Proč opravovat systém, který byl stvořen k tomu, aby zničil samostatné myšlení? Chci, abyste zvážili strašidelnou možnost, že na školství vynakládáme příliš mnoho peněz, nikoli příliš […]