Zatím žádné komentáře

Fórum rodičů: Výzva poslancům k odmítnutí novely školského zákona

Publikujeme výzvu poslancům k odmítnutí novely školského zákona, kterou zpracovalo Fórum rodičů:

V poslanecké sněmovně je aktuálně projednávána novela školského zákona. Dosavadní projednávání zatím nasvědčuje tomu, že novela může být ve svých hlavních záměrech většinou poslanců schválena.

Významná část rodičů a neziskového sektoru odmítá tuto novelu jako celek. Její dopady změní výrazně české školství, zhorší postavení rodičů ve vzdělávání a zvýší neúměrně tlak na výkon dětí. Dopady novely budou „proti-inkluzivní“, dále prohloubí nerovnost přístupu dětí ke vzdělání.

Co novela zavádí a jaká rizika přináší:

1) Rozšíření povinnosti (před) školní docházky pro děti již od 5 let věku

Jde sice o předškolní docházku od 5 let, nicméně jejím záměrem je příprava na školu, což je jinými slovy jeden školní rok navíc. A to ve věku, kdy děti mají prokazatelně potřebu hry, celostního rozvoje a potřebu blízkých ze své rodiny. Místo toho bude dítě povinně, většinu každého všedního dne, institucionálně připravováno na školu.

Hlavním argument pro zavedení této povinnosti je příprava dětí na školu (zejména dětí rodičů, kteří údajně nevychovávají děti tak, aby na školu byly připraveny). Novela přitvrzuje podmínky pro všechny děti a rodiče, když říká: „Škola je místem, na které dítě musí být povinně připraveno. Aby neselhalo, nebylo špatně hodnoceno, nezatěžovalo učitele, nezdržovalo ostatní děti, apod.“ Škola nemá být místem, kde hrozí dítěti již od první třídy srovnávání výkonnosti s ostatními.

Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči (Ústava Článek 32). Ústava nezná povinnost předškolního vzdělávání.

Pokud je cílem novely pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, není nijak doložen efekt této pomoci. Případová studie zadaná ze strany MŠMT nepovažuje povinné předškolní vzdělávání pro všechny za optimální řešení (zdroj ČTK).

2) Rozdělování dětí v nízkém věku centrálními testy z matematiky a češtiny

Přijímací řízení na střední školy bude nově prováděno centrálně zadávanými znalostními testy, kterými budou muset projít všechny děti na konci základní školy. Tyto testy je rozdělí na ty, které mohou jít na maturitní obory a na ty, kterým bude znemožněno získat maturitu.

Vliv testu na přijetí žáka má být někde mezi 50 a 100%. U většiny středních škol se pravděpodobně stane jediným měřítkem pro přijetí žáka. Je to zásadní změna zejména pro střední odborné školy. Maturitní obory nebudou dostupné mnoha dětem, které test nepodloženě vybraných znalostí vyřadí. Přitom by mohly být úspěšné v určitém oboru a v profesním životě jim může vzdělání v maturitním oboru chybět. Jde o segregační opatření, které omezí přístup znevýhodněných dětí k dalšímu vzdělávání. Bez maturity mimo jiné není možné hlásit se na vysokou školu.

Dále se zvýší vliv testování dětí (centrální instituce Cermat) na podobu výuky v základních i středních školách. I ty základní školy, které dosud učily děti celostně, rozvíjely jejich sociální, estetické, tělesné, etické a další důležité dovednosti, se zaměří výuku obsahu testů z matematiky a českého jazyka. Nácvik na testy nepřinese větší zájem dětí o učení, ani o matematiku a český jazyk. Škola se stane pro děti o něco nudnějším a více stresujícím místem.

3) Předčasné ukončení vzdělávací cesty povinnou matematikou u maturity

Zavedení povinné matematiky u maturit, které novela obsahuje, nezvýší numerickou gramotnost obyvatel ani nepodpoří zájem dětí o technické obory. Takové účinky tento povinný centralizovaný matematický test na konci střední školy nepřinese. Jediný efekt bude, že vyloučí určitou skupinu mladých lidí z možnosti získat maturitu. Ti, kteří mají jiné rozvinuté talenty (v oblasti jazyka, estetiky, pohybu apod.) budou vyřazeni z možnosti studovat vysokou školu a vykonávat profese, u kterých je maturita podmínkou.

4) Netransparentní změny školského zákona v různých jeho částech

V poslední schválené novele školského zákona se například bez veřejné diskuse zrušila pro školské rady možnost podat návrh na odvolání ředitele školy. Školská rada je jediná zákonná možnost rodičů zapojovat se do vzdělávání svých dětí ve škole. Součástí rady jsou zřizovatelé, rodiče a učitelé. Ubírání jejího vlivu je signálem o vývoji celé oblasti školství. Posiluje se centralizace (například i vliv České školní inspekce) a omezuje se demokratický vliv komunity, rodičů a dětí na vzdělávání.

V chystané novele se jako jeden z mnoha pozměňovacích návrhů (podpořených poslaneckým výborem) objevuje návrh na zrušení Národní rady pro vzdělávání. Tato rada zatím ani nedostala šanci prokázat svůj význam. Mohla by se stát demokratickým nástrojem poskytujícím podněty a zpětnou vazbu. Členy takové rady mohou být učitelské, rodičovské a studentské organizace, výzkumná pracoviště a jiní zástupci veřejnohzusti.

Celkové vyznění této novely je nejen proti-inkluzivní, je to i zpráva zpráva rodičům: “Dejte svoje děti do systému a nemluvte do toho.“ A zpráva dětem: „Otestujeme vás, rozdělíme nebo zastavíme ve vašem vzdělávání“. Vývoj školství, který tato novela výrazně ovlivní, odporuje trendům v demokratických zemích.

 

Zpracovalo Fórum Rodičů, z. s. na základě konzultace s rodiči, příznivci a spřátelenými organizacemi.

Více o organizaci Fórum Rodičů zde: www.forum-rodicu.cz

Fórum Rodičů je členskou organizací evropské asociace rodičů: https://euparents.eu/Members

Další vyjádření k povinné školce  zde s podpisy 3200 rodičů a komentáře podepsaných zde

ČTK: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rodicovske-organizace-a-jine-spolky-jsou-proti-povinne-skolce/1282325

Více zde: https://forum-rodicu.webnode.cz/news/vyzva-poslancum-k-odmitnuti-novely-skolskeho-zakona/

Přečtěte si také

  • Inženýr unschoolerInženýr unschooler ...aneb jak může teenager unschooler začít s přípravou na vysokoškolské studium v oblasti vědy, techniky, strojírenství nebo matematiky. Jak to u unschoolerů chodí, když je z dítěte […]
  • Proč Francie od prosince zakazuje dávat dětem na zadek?Proč Francie od prosince zakazuje dávat dětem na zadek? 22. prosince 2016 vešel ve Francii v platnost zákon, který zakazuje jakékoliv násilí na dětech, ať už psychické nebo fyzické. Násilí je definováno jako ponižující nebo […]
mm

Jiří Košárek

Svoboda, vzájemný respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly stát všechny mezilidské vztahy, a hlavně vztahy mezi dítětem a dospělým. Pokud aplikujeme tyto základní principy na oblast vzdělávání dětí, získáme úplně jiný pohled. Vzejde nám z toho svobodné, přirozené vzdělávání, které je diametrálně odlišné od v současnosti převažujícího modelu, tedy zkostnatělého státního školství. Po dokončení Vysoké školy ekonomické jsem si toto všechno uvědomil a v březnu roku 2012 jsem založil tuto stránku.