Zatím žádné komentáře

Spojující rodičovství (Connected Parenting) – Úvod a zpochybnění předpokladů o dětech

Úvod

S nadšením vám představuji tuto sérii o rodičovství, vytvořenou společně s mou půvabnou přítelkyní Sarou z Happiness Is Here. Jsme skutečnými kamarádkami a často se spolu bavíme o respektujícím rodičovství a všech těch „co, proč a jak“ našich rodičovských ideálů. Proto bychom uvítaly, kdybyste se přidali k našemu hlubšímu objevování.

Naše cesta směrem k výchově založené na emocionálním propojení bude zkoumat, jak jako rodiče můžeme zapracovat na sobě a našem vztahu s našimi dětmi. Tato série bude o zlepšování a růstu.

Budeme diskutovat o tom, čím vyživujeme hlubší spojení s našimi dětmi. Konec konců vzájemné propojení je velmi důležité a skvělý vztah s dětmi učiní rodičovství mnohem snadnějším. Pokud se Vaše děti cítí s Vámi spojeny (se vším, co k tomu patří – pocit ocenění a důvěry), na oplátku také cení Vás a věří Vám. V důsledku toho zjistíte, že Vaše slova, myšlenky a rodičovství obecně mají větší dopad.

Máte-li se svými dětmi pevné pouto, zjistíte, že není třeba trestajících a řídících metod rodičovství. V této sérii rozebíráme všechny mylné představy, nástroje a změny v myšlení a v očekávání, které nás vedly k mnohem více pokojnému a propojenému životu s našimi dětmi.

Zdá se mi, že velmi často se články, blogy a knihy o rodičovství zaměřují na to, co dělat VŮČI dětem, místo toho, jak můžeme pracovat S dětmi. Cítím z toho podvědomý důraz na sílu a řízení. Tato série ovšem cílí na proveditelné způsoby jak posilnit sebe sama a zlepšit naše spojení s našimi dětmi.

Toto není jasná odpověď nebo návod jak krok za krokem vyřešit všechny problémy rodičovství. Není to o dokonalosti, ale o úmyslu. O záměrném soustředění se na takové věci, které nám mohou pomoci na cestě rodičovstvím.

Nejsme expertky, jsme pouze vášnivé matky zapálené do diskuse a pomoci zlepšit spojení s dětmi. Připojte se k nám, ať už jste na té cestě kdekoli – doufáme, že to pomůže podnítit změnu a že spolu můžeme otevřít rozhovor a vzájemně se učit.

Sara i já jsme tvrdě pracovaly, abychom tuto sérii připravily, a doufáme, že ji shledáte nápomocnou.

„Přestaňte se snažit zdokonalit své dítě, ale snažte se zdokonalit Váš vztah s ním.“ – Dr. Henker


Zpochybnění předpokladů o dětech

Kamkoli se dnes podívám, mám dojem, že rodičovství je o tom, co děláme (vůči) svým dětem. Existují knihy a články, jak zvládat řadu rozdílných chování. Tipy a triky na cokoli, s čím se můžete jako rodič setkat. Zdá se, že společnost předpokládá, že je zapotřebí děti přísně řídit, aby vás nevyužívaly, nebo aby se z nich nestali „spratci“.

To působí jako hodně pesimistický pohled na děti. Dle mého se také jedná o sebenaplňující se proroctví. Když očekáváte, že rodičovství bude složité, ono skutečně bude. Když nahlížíte na děti jako na vzdorovité a manipulativní, děti budou vzdorovité a manipulativní. Pokud myslíte, že musíte nad vašimi dětmi udržovat důslednou kontrolu, abyste je vytvarovali do „dobrých“ lidských bytostí, potom rodičovství musí vypadat jako boj. Nikdo nechce být řízen a přirozeně proti tomu bude bojovat. Jak unavující!

Co kdybychom na děti pohlíželi pozitivněji? Co kdybychom přesunuli naše zaměření od „dělání pro děti“ k „pracování s dětmi“? Co kdybychom děti brali se stejným respektem, jaký dáváme dospělým? Konec konců jsou to skuteční lidé. Co kdybychom si, místo cílení na prevenci špatného chování, všímali toho dobrého. Co kdybychom našim dětem ukázali mnohem více důvěry a svobody?

Pokud dostanou šanci to předvést, jsou děti velmi schopné a důvěryhodné. Často jim však taková příležitost není poskytnuta. Ve snaze zabránit něčemu špatnému jim odpíráme výběr a možnosti. Často ještě předtím, než jim dáme alespoň příležitost. Automaticky, bez zvažování proč, říkáme: „Ne.“ Odpovídáme jim: „Protože, jsem to tak řekla,“ jako kdyby si nezasloužily zdůvodnění. A následně, když na naše tendence k řízení reagují špatně, se utvrzujeme ve vlastní víře, že jsou děti problémové. Myslíme si, že odpovědí na naše problémy je více kontroly, ačkoli to ve skutečnosti nikdy nebude fungovat a pouze to mezi nás vráží větší klín.

Tou správnou odpovědí je propojení. A můžeme začít konfrontováním předpokladů naší společnosti o dětech. Místo toho je respektujme, jednejme s nimi jako s lidmi, nechejme je rozhodovat o jejich tělech, umožněme jim maximum možné svobody, buďme při nich jako jejich průvodci a podporovatelé, chraňme je, viďme je v pozitivním světle, řešme problémy s nimi a milujme je bez podmínek. Představte si, kolik vztahů by mohlo být jiných, kdyby lidé změnili způsob, jakým uvažují o dětech. A když máte silnější vztah, děti chtějí spolupracovat.

Rodičovství nemusí být bojem. Je to vztah mezi vámi a vaším dítětem. Ve vztahu s partnerem, kde byste neustále bojovali nebo se cítili pod kontrolou, byste dlouho nevydrželi. A nešlo by to napravit žádnými jednoduchými triky. Věděli byste, že potřebujete pracovat na vašem vztahu a propojení. A stejně tak to platí pro pouto mezi rodičem a dítětem. Pokud takový vztah není založený na síle a kontrole, je společná cesta snadná. Nepotřebujete nejnovější metody pro každý jeden projev chování. Vyřešíte vše spolu. A to nejlepší? Propojení tu je pořád. Váš vztah se stává silnějším s každou zkouškou, kterou společně projdete.

Jakých zastaralých předpokladů o dětech se potřebujete zbavit?

Ve kterých oblastech můžete svým dětem dát větší kontrolu nad jejich vlastními životy?


Přečtěte si také