Zatím žádné komentáře

Spojující rodičovství (Connected Parenting) – Uvolnění rodičovských tlaků

Coby čerstvý rodič jsem cítila nevyřčený tlak. Rostl spolu s mým dítětem a necítila jsem se kvůli němu dobře. Tento tlak přicházel v mnoha formách, ale pojítkem byl pocit, že jako rodič musím být Šéf.

Společnost od rodičů očekává řízení jejich dětí – musíte být ve velení, jinak se vaše děti stanou divokými spratky. Typickými způsoby jak toho dosáhnout je skrze tresty (facky, křičení, zákazy, odebrání věcí nebo „privilegií“, zostuzení) a odměny (pochvaly, hodnocení, uplácení, přidělování věcí nebo „privilegií“).

Tento tlak většinou není výslovně vyřčený. Je projeven zvednutým obočím, když je dítě hlučné na veřejnosti nebo jinými náznaky, které se ptají: „To je podle Vás v pořádku?“ Spoustou „drobných“ způsobů naše společnost říká, že jako rodič jste nadřízený, vaší prací je vychovat děti „správně“ a správným je myšleno tiché a poslušné. Ale pokud jste tichým a poslušným dospělým, jste nudní a nikoho nezajímáte.

„Nepodmiňující rodiče chtějí spíše vědět, jak něco udělat, než jak vyhrožovat a trestat. Nevidí svůj vztah s dětmi jako soupeření, proto je jejich cílem vyhnout se bitvám, ne je vyhrávat.“ – Alfie Kohn

Co víc, populární kultura posiluje znevažování dětí. Proto my, respektující rodiče, jsme vinni za své vyšší cíle. Je nám řečeno, abychom přestali soudit. Dávají nám různá jména za to, že nechceme děti trestat, že aktivně hledáme alternativy a jednáme se svými dětmi s respektem. Nechci být považována za „dobrého rodiče“ společností, která si myslí o dětech tak málo. A předpokládám, že to máte podobně, když čtete tyto řádky.

Tvrdím, že je zapotřebí tento tlak uvolnit a přijmout sílu z práce S DĚTMI. Upřímně, rodičovství je mnohem snazší, když na něj nenahlížíte jako na bitvu. Když si uvědomíme, že disciplína se nerovná trestu, výsledkem je mnohem mírumilovnější a příjemnější vztah.

Můžete být skvělým rodičem a být laskavý. Můžete být skvělým rodičem a být přítelem svému dítěti. Můžete být skvělým rodičem bez používání běžných přístupů. Ve skutečnosti si myslím, že můžete být skvělým rodičem právě z těchto důvodů!

Ptáte se mě, jak zvládám tyto venkovní tlaky a soudy. Pro mě je klíčem naleznutí síly ve vědomí, že to, co dělám, je podle mě správné. Věříte-li svým volbám, nezáleží na tom, co si myslí ostatní.

Zajisté, že vysvětluji, proč a jak jednám, pokud to někoho opravdu zajímá. Ale nemám potřebu se pro to hádat nebo se bránit. Dejte lidem najevo, že se není o čem bavit.

Je pochopitelné cítit obavy, pokud se odchylujete od normy. Obzvlášť, pokud si hodně lidí myslí, že respektující rodičovství znamená rodičovství pasivní. Ale my víme, že výchova založená na emocionálním propojení není pasivní. Spojující rodičovství znamená práci! Je o pozornosti, o zušlechťování vztahu na základě vzájemného respektu a důvěry. Je o vedení a pomoci malým lidem porozumět světu kolem nich.

Nakonec myslím, že je důležité vzít si zpět svou sílu a uvolnit tlak, který na rodiče klade společnost. Opustit posuzování, zbavit se očekávání, která nejsou v souladu s tím, co považujete za správné a dělat to, co vede ke kultivaci propojeného vztahu s Vaším dítětem.

Co je Vaším největším tlakem, ať už nevyřčeným, nebo jiným? Vyslovte jej nahlas a nechte ho odejít!


Přečtěte si také

Originální článek: Releasing Parental Pressures