Zatím žádné komentáře

Kniha Summerhill – předmluva vydavatele

„Většina lidí, která slyší o Summerhillu poprvé, nevěří svým uším. Školu, ve které si žáci sami rozhodují o tom, co, kdy, kde, jak či od koho se budou učit a která navíc existuje už od roku 1921, si prostě neumíme představit.“ – Tomáš Hajzler

Název: Summerhill

Podtitul: Příběh první demokratické školy na světě

Orig. název: Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing

Autor: A. S. Neill

Překlad: Viktor Jurek

Vydal: PeopleComm

 

Knihu můžete koupit zde

 

Předmluva vydavatele

Jako dítě pracujících rodičů jsem do vzdělávacího systému nastoupil, když mi nebyl ještě ani rok. Po dvou letech v jeslích přišly tři roky ve školce. Následovalo osm dlouhých let na základní a další čtyři na střední škole a s nimi dennodenní trénink v poslušnosti a „biflování“ i trvalý apel na snahu „někam to dotáhnout“. Na vysokou školu jsem odjel do Běloruska a další rok do Moskvy. V Rusku jsem poznal, že může být mnohem hůř než u nás. Kromě tupého memorování a přísného kázeňského režimu, které jsem tak znal dobře z našich škol, přibyla navíc šikana ze strany komsomolu a dalších složek totalitního systému. Souhrou náhod se mi po roce podařilo Moskvu vyměnit za Holandsko. Tam jsem si zprvu připadal jako Alenka v říši divů. Ty tam byly vynucené ticho, důraz na podřizování se i bezduché opakování probíraného učiva. Místo toho bylo třeba samostatně přemýšlet, svobodně si volit, spolupracovat a diskutovat. Po této zkušenosti jsem si přidal tři další roky v americkém školním systému, což bylo pro mne „Holandsko na druhou“. Pryč byl standardizovaný, poslušný a závislý robotnik, kterým jsem se měl stát v našem systému.

Trvalo to však ještě deset let, než jsem se dozvěděl, kam až je možné při vzdělávání a výchově zajít. Tehdy jsem narazil na Summerhill – školu, do které děti nemusejí chodit, a když už tam jdou, ovlivňují do velké míry, co, kdy, jak nebo kde se budou učit. Knihu A. S. Neilla Summerhill, kterou nyní držíte v rukou, jsem přečetl jedním dechem. Příběh této unikátní, vskutku demokratické školy byl v tak ostrém kontrastu s tím, čím jsem si při svém vzdělávání sám prošel, byl pro mne něčím tak nepředstavitelným, že jsem byl naprosto ohromen. Otevřel se mi svět svobody ve vzdělávání a následně i v práci. Zjistil jsem, že většina dnešních reformátorů vzdělávání, školy, rodičovství a výchovy považuje tuto knihu za naprosto přelomové dílo, tím více mě šokovalo, že v češtině dosud neexistuje.

Jsem přesvědčený, že svoboda v práci a obecně v životě za- číná právě v dětství. Proto jsem si umínil tuto knihu do Česka a na Slovensko přinést. A. S. Neill ji napsal už v roce 1960 a od té doby se jí po celém světě prodalo přes milion výtisků. Přesto si myslím, že teprve nyní jí začínáme skutečně rozumět. Není to kniha, s níž je třeba a priori souhlasit (tím spíše, že vznikla před padesáti lety) a nekriticky, bez výhrad ji přijmout. Rozhodně však každému čtenáři, jemuž otázky výchovy a vzdělávání dětí leží na srdci, poskytuje nové pohledy na dětství, výchovu, vzdělávání, a především na podstatu lidské svobody, slovem spoustu provokativního a zneklidňujícího, ale hlavně inspirativního materiálu k hlubokému zamyšlení. Přál bych si proto, aby se Summerhill dostal k co největšímu počtu otevřených lidí a pomohl nám tak udělat další krok ke svobodnější, zdravější a šťastnější společnosti.

Po autorských právech k této knize jsme pátrali více než rok a sám jsem to dvakrát už málem vzdal. Díky Jerrymu Mintzovi (Education Revolution), a především Honzovi Šedovi se nám nakonec podařilo dohodnout se s Zoë Readhadovou (dcerou A. S. Neilla, která dnes Summerhill vede) i s Albertem Lambem (editorem posledního amerického vydání Summerhillu ) a knihu jsme mohli začít připravovat. Zde patří největší dík Viktoru Jurkovi a Aničce Jurkové za českou verzi textu a Bohouši Bednářovi a Kubovi Ryvolovi za to, jak kniha zevnitř i zvenku vypadá.

Nakladatelství PeopleComm vzniklo jako součást snah o změnu toho, jak se u nás pracuje a podniká, aby se tak více lidí mohlo v práci věnovat tomu, co mají opravdu rádi. Naše vydavatelské aktivity jsme zahájili příběhem Semca (Podivín a Sedmidenní víkend), nejodvážnějšího sociologického experimentu v oblasti firemní demokracie. Následovala kniha o Zapposu, firmě, která dosáhla fenomenálních výsledků tím, že se zaměřila na štěstí svých zaměstnanců (Štěstí doručeno). Svoboda v práci seznamuje s více než dvaceti firmami, které přenášejí řízení na zaměstnance a používají „svobodu v práci“ jako jeden z přístupů k lidštější a tím tvořivější a inovativnější organizaci firmy. V jednom ze svých průlomových děl Na čem dnes záleží Gary Hamel trefně poukazuje na podstatu problémů dnešních firem a pojmenovává hlavní principy, na kterých je třeba stavět ve 21. století. Ve své vlastní knize Peníze, nebo život? ukazuji, proč a jak si vytvořit práci, která bude stát na přednostech každého z nás. Summerhill je mezi školami tím, čím je Semco mezi firmami, a výše uvedené knihy doplňuje pohledem na období života, kdy se rozhoduje o tom, nakolik svobodný život dokážeme prožít. Tím se završuje jedna důležitá kapitola našeho vydavatelského snažení.
Přeji vám inspirativní čtení a předem děkuji všem, kteří nám pomáháte dostat naše knihy k lidem, jimž není lhostejné, kudy se bude ubírat další vývoj naší společnosti, a kteří jsou odhodlaní přičinit se, aby to bylo směrem k větší lidské svobodě.

 

Tomáš Hajzler, PeopleComm

Přečtěte si také

  • Pět důvodů proč už neříkat „Šikulka!“Pět důvodů proč už neříkat „Šikulka!“ POZNÁMKA: Zkrácená verze tohoto článku byla publikována v časopise Rodiče v květnu 2000 pod názvem „Závisláci na pochvale“. Detailnější rozbor témat zmiňovaných ve článku níže - a také […]
  • Desatero školského systémuDesatero školského systému Velmi málo lidí se zamýšlí nad kvalitou vzdělání, které na našich školách dostáváme. Nedal by se náš školský systém trochu vylepšit? Všechno kolem nás se vyvíjí, ale školství jaksi […]
mm

SvobodaUčení.cz

Projekt SvobodaUčení.cz funguje od prvních měsíců roku 2012 a za svoji existenci prošel rozsáhlým vývojem. Z původní internetové stránky založené čistě na laickém nadšení se postupem času formuje iniciativa s velkými ambicemi. Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál.