Zatím žádné komentáře

Proč se Sudbury školy nesnaží měnit svět

Většina pedagogů vyznává jako jeden ze svých cílů touhu změnit svět. Tohle se prohlašovalo za cíl vychovatelů a vzdělavatelů po stovky nebo dokonce tisíce let a je to cíl, který prakticky definuje celé moderní vzdělávání. Samotná slova „změna světa“ jsou používána v prohlášeních o poslání škol na všech úrovních, ve všech kulturních či politických proudech a zejména na pedagogických školách.

Řekli nám, že vzdělávání sníží nezaměstnanost. Řekli nám, že vzdělávání zastaví válku. Řekli nám, že vzdělávání sníží etnickou nebo náboženskou diskriminaci. Řekli nám, že vzdělávání sníží platovou nerovnost. Řekli nám, že vzdělávání zvýší produktivitu. Pravděpodobně neexistuje žádný skutečný nebo představitelný lidský problém, který by nemohl být vyřešen příští generací, pokud by děti ve škole strávili dostatek času.

Sudbury školy jsou velmi zaměřeny na budoucnost. Někteří lidé by mohli od Sudbury škol očekávat, že se budou snažit změnit svět. Ale ve skutečnosti jsou Sudbury školy prakticky osamělé v tom, že nemají žádnou touhu změnit svět. Místo toho se Sudbury školy zaměřují na institucionální připravenost na budoucnost, nikoli na změnu budoucnosti. Sudbury školy se zaměřují spíše na péči o děti než na jejich změnu.

Aby škola úmyslně měnila budoucnost, musí záměrně měnit to, co si lidé zvolí a jak se lidé rozhodnou žít. Když se pedagogové snaží využít vzdělání ke změně budoucnosti, musí definovat specifické konečné výsledky, ve kterých chtějí, aby se jejich studenti lišili od předchozí generace.

Z pohledu dítěte existuje specifický problém s dospělými nebo se školami, jejichž cílem je změnit svět: Pokud dospělí ve škole přijmou názor, že já nebudu sám od sebe plnit jejich plány pro budoucnost, potom učiní aktivní kroky k tomu, aby mě donutili, přemluvili, oklamali nebo zastrašili tak, abych se změnil podle jejich představ. To je jádro donucovacího modelu, který proniká všemi vzdělávacími systémy mimo Sudbury školy. Vzhledem k tomu, že všechny tyto školy mají definovaný konkrétní konečný výsledek, ke kterému směřují s každým dítětem, musí tyto školy zajistit, aby byly dodržovány jejich učební osnovy. Dělají to s čistým svědomím, protože jsou přesvědčeny, že změna světa je důležitější než zacházet se mnou lidsky nebo mě respektovat jako nezávislou osobu.

Sudbury školy praktikují pluralismus. Do školy chodí všechny typy lidí a všechny typy lidí opouštějí školu s naší láskou a úctou. Sudbury školy poskytují bezpečné a příjemné prostředí pro lidi, aby mohli vyrůst a dospět. Nemají na mysli konkrétní cíle toho, jak by měly tyto osoby vyrůst; nemají učební osnovy.

Každý den se spoléháme na přirozenou schopnost našich studentů orientovat se ve světě myšlenek. Diskutují, hrají, promýšlejí a zvažují nápady. Zkouší, přijímají a odmítají různé myšlenky. Staví a testují různé modely světa a představy o tom, jak žít svůj vlastní život. V pluralismu nejde o to, aby se zmenšovaly rozdíly mezi lidmi; naopak umožňuje našim studentům rozvíjet se tak, aby z nich mohly být nejrůznější typy lidí, a mohli rozvíjet hluboký respekt k sobě navzájem i k těmto odlišnostem.

Pluralismus je jakási pokora. Je to stav, v němž každý člen dané kultury souhlasí s přijetím možnosti, že se může v čemkoliv mýlit, ​​nicméně jisté je, že i pokud má pravdu, tak bude stejným způsobem respektovat ostatní ve společenství. Pluralistické řízení se snaží nerozhodovat o žádném tématu, o němž se rozhodovat nemusí; a toleruje nesouhlas ve všech záležitostech – dokonce i v těch, ve kterých již bylo rozhodnuto – tak dlouho, dokud členové společenství nedospějí k tomu, že budou respektovat pravidla přijatá řídící strukturou.

Ve svém nitru je veškerá snaha o změnu světa politická, protože předpokládá určitý způsob, jakým by měl být svět změněn. Komunita, která je oddaná volnému trhu myšlenek, bude pracovat na vyřešení problémů, které jí čekají, ale nebude předpokládat, že by mohla aktivně formovat nebo měnit další generaci. To je právě důvod, proč naši studenti opouštějí školu se schopností řízení sama sebe v rychle se měnícím světě a jsou schopni reagovat a měnit svět kolem sebe podle potřeby.


Přečtěte si také

  • Sedni. Přines. Vychovávat děti jako psy?Sedni. Přines. Vychovávat děti jako psy? Také více či méně dáváte povely živým tvorům kolem sebe? Ano, jak zvířatům, tak lidem. Manželce, manželovi, mamce, dědovi, dětem, zvířatům – těm takzvaně „hospodářským“ i domácím […]
  • Den otevřených dveří na Freie Schule LeipzigDen otevřených dveří na Freie Schule Leipzig Jelikož od svého teenagerovského věku velmi intenzivně pracuji s dětmi všech věkových skupin a navíc tomu není zas tak dávno od doby, kdy jsem sama navštěvovala klasickou střední školu (ze […]