Zatím žádné komentáře

Učení / Sex

Základy unschoolingu

Mnoho z nás má problém vysvětlit koncept unschoolingu, celoživotního učení nebo sebeřízeného vzdělávání těm, kteří s těmito pojmy nejsou obeznámeni. Abychom unschoolerům pomohli při prezentaci jejich pohledu na věc široké veřejnosti, vypracovali jsme následující dvoudílný pracovní list.

ČÁST 1

Abyste pochopili, jak se unschooleři dívají na vzdělávání, jednoduše vezměte tyto běžné a všeobecně rozšířené názory o sexu a nahraďte slovo „sex“ slovem „učení“.

 1. Touha po _______ je silná lidská hnací síla, která se přirozeně projevuje ve vývojově přiměřeném čase. Je důležité, aby mladí lidé mohli začít se _______, když se cítí být připraveni, a nikoliv, když je někdo jiný přiměje začít.
 2. Pokud se lidé během _______ cítí kontrolováni, jsou měřeni nebo hodnoceni, zábava a potěšení z něho může rychle vyprchat.
 3. Je neslušné porovnávat výkon jedné osoby v _______ s jinou osobou. Jakýkoli systém hodnocení, který používá písmena nebo čísla k hodnocení člověka při _______, je krajně nevhodný.
 4. Zatímco některým lidem nevadí, když jsou během _______ sledováni, trestáni nebo se jim hrozí trestem, u většiny lidí potěšení ze _______ za těchto podmínek mizí.
 5. Když přijde na _______, lidé jsou různí.  Pokud vám někdo tvrdí, že jeden způsob _______ je „normální“ a jiný způsob _______ je „porucha“, budete se na něho dívat skepticky.
 6. Mít předem připravený soubor cílů vás může připravit o radost ze _______. Někdy je lepší se do _______ jen ponořit a sledovat, kam vás to dovede.
 7. Výzkumy ukazují, že _______, který se provádí za odměny, jako jsou peníze, dárky, pochvala nebo výlety do Disneylandu, není stejné, jako když se věnujete _______ kvůli _______ samotnému.
 8. Právo na osobní výběr a souhlas ve věcech _______ je základem lidské důstojnosti a štěstí.
 9. Někdy _______, který trvá dlouhou dobu, je lepší než rychlý _______.

ČÁST 2

Abyste pochopili, jak se unschooleři dívají na aktuální vzdělávací politiku, jednoduše vezměte následující běžná prohlášení o vzdělání a nahraďte slovo „učení“ slovem „sex“. 

 1. Všichni studenti musejí být připraveni začít s _______ ve stejném věku, který bude stanoven na celostátní úrovni kvalifikovanou skupinou odborníků.
 2. Studenti by neměli v ________ zaostávat za svými vrstevníky. Ti, kteří nestačí, musí být identifikováni co nejdříve, aby se jim okamžitě dostalo profesionální pomoci, včetně medikace, pokud je to nutné.
 3. Studenti musí zvládnout dovednosti v _______ v určité posloupnosti, dle jednotlivých bloků _______ . Dovednosti musí být zvládnuty a testovány předtím, než mohou studenti postoupit na vyšší stupeň v _______.
 4. Normální způsob, jak začít s _______, je začít v učebně pomocí učebnic a pracovních listů, raději než prostřednictvím experimentů a praktických zkušeností.
 5. _______ je lepší ve skupinách po 20 nebo 30 než jeden na jednoho.
 6. _______ by mělo být naplánováno v intervalech po 45 minutách, které začínají a končí okamžikem zazvonění hlasitého zvonku.
 7. Při _______ není dovoleno používat toaletu. Smskování a občerstvování se je také přísně zakázáno.
 8. Studenti by měli mít jasnou stupnici hodnocení pro _______, která jim říká, kolik bodů bude dosaženo za každou úroveň výkonu dané dovednosti nebo úkolu. Také ukazuje, kolik bodů bude při _______ odebráno kvůli nedbalosti nebo opoždění.
 9. Pokrok studentů v _______ by měl být průběžně vyhodnocován na percentilním základě, přičemž jejich umístění mezi jejich vrstevníky bude zveřejněno na nástěnce na chodbě.
 10. Rodiče mohou ocenit jejich dokonalost v _______ tím, že si hrdě dají na své auto samolepku oznamující, že jejich dítě je v _______ lepší než děti jiných lidí.
 11. Ministerstvo školství hodlá zajistit, že v 21. století dosáhnou všichni studenti minimální úrovně výkonu v _______, takže budeme moci soutěžit s Číňany.

Gratulujeme! Teď už víte, jak přemýšlet jako unschooler!


Přečtěte si také

 • Co mě naučilo hraní MinecraftuCo mě naučilo hraní Minecraftu Táta parťák tuhle na TEDexu mluvil o radosti z Minecraftu. Jak už jsem psala minule a předminule, Minecraft je v našem pojetí unschoolingu aktuálně zásadní věc, a tak mě to trochu […]
 • Jana Nováčková: Kdo má řídit vzdělávání dětí?Jana Nováčková: Kdo má řídit vzdělávání dětí? Jana Nováčková, známá psycholožka a spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován, píše pro Svobodu učení v reakci na článek Svobodnější školy: Odluka vzdělávání od […]
Originální článek: Learning / Sex