Zatím žádné komentáře

Volání o pomoc – i naše právní bitva o domácí vzdělávání v Nizozemsku

Boj o možnost domácího vzdělávání v Nizozemsku, který se týká i nás!
V tuto chvíli navazujeme kontakt s autorem a vymýšlíme následné formy podpory a pomoci. Pokud totiž tato rodina uspěje se svým bojem u Evropského soudu, bude to důležitý precedens i pro české domškoláky, kteří také fungují v režimu legislativně přesně specifikované výjimky, a ty, kteří by rádi byli unschoolery. – pozn. SvobodaUčení.cz

Jsem vyčerpaný. A také zklamaný. Otrávený a zklamaný z nizozemské vlády a jejího postoje k domácímu vzdělávání. Opravdu bych ocenil vaši podporu. Proč, ptáte se? Protože moje žena a já vzděláváme doma našeho syna a stalo se to zbytečně složité. Napsal jsem podobný článek v holandštině, ale nejprve musím vysvětlit, jak je domácí vzdělávání v Nizozemsku regulované. Prosím, čtěte dál.

Regulace domácího vzdělávání v Nizozemsku

Na rozdíl od jiných zemí světa, v Nizozemsku není domácí vzdělávání legislativně upraveno tak, aby bylo uznávanou, legální formou vzdělávání. Přestože je možné legálně vzdělávat děti doma, je to jen za následujících podmínek:

1. vaše dítě nemůže chodit do školy z fyzického nebo psychického důvodu;
2. máte ideologické námitky vzhledem k hodnotovému systému škol ve vašem okolí (to však nezahrnuje didaktické nebo pedagogické námitky);
3. vaše profese vyžaduje, abyste žili potulným životem bez trvalého bydliště.

Když se vás týká druhá podmínka, můžete informovat svou městskou správu s důvodem, proč nebudete zapisovat vaše dítě do školy. Toto je možné pouze, pokud vaše dítě nebylo zapsáno v předchozím roce, nebo nebylo zapsáno někdy dříve.

Když je rodiči poslána připomínka ohledně zaregistrování dítěte do školy, vláda nevysvětluje všechny možnosti týkající se školní docházky dítěte. Následkem toho posílají mnozí lidé své děti do školy, aby zjistili, zda odpovídá jejich ideologickému přesvědčení. Nicméně v tom okamžiku ztrácejí právo požádat o domácí vzdělávání. Podle evropské legislativy (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod), tato část nizozemského zákona o školní docházce je diskriminační, a tudíž nezákonná.

Co se nám stalo

A to je ten okamžik, kde se to celé neskutečně pokazilo. Zkusili jsme školu. Zapsali jsme našeho syna, když mu byly čtyři roky (a tedy předtím, než jsme byli povinni ho do školy poslat). Náš syn začínal jako rozzářené a šťastné dítě, ale za necelých pět měsíců se proměnil ve smutného a nemotivovaného malého chlapce. A přesně, jak jsme tušili, se to stalo proto, že škola neodpovídala našemu způsobu života. Tak jsme informovali naši městskou radu ohledně našich ideologických námitek. A ano, naše námitky jsou převážně didaktické a pedagogické, protože náš názor na didaktiku a pedagogiku je neoddělitelnou součástí našeho způsobu života.

Následovala velmi, velmi dlouhá právní bitva. Šli jsme celou cestu k Nejvyššímu soudu. Ačkoli několik soudců uznalo naše námitky, výsledek byl jednoduchý: nebylo nám dovoleno vzdělávat našeho syna doma navzdory skutečnosti, že máme ideologické námitky, protože několik měsíců navštěvoval školu (to i přesto, že tou dobou nebyl ve věku povinné školní docházky). Zákon diktuje, že tak to musí být. Bohužel to není o štěstí mého syna. Není to ani o tom, zda ztratí motivaci se učit, když se vrátí do školy. Jde pouze o to, že se musíme podřídit. Případ uzavřen.

Počkejte, případ uzavřen? Ne tak docela!

Dostali jsme pokuty a máme mnoho soudních výloh. Stále vzděláváme našeho syna doma – riskujíce více a vyšších pokut a dokonce vězení. Jedinou možnost, kterou mám, je přinést tento směšný, diskriminační způsob vymáhání holandského zákona o školní docházce k Evropskému soudu pro lidská práva.

Proč jít na Evropský soud?

Kromě skutečnosti, že hledáme spravedlnost pro naši osobní situaci, upozornění Evropského soudu na tuto nespravedlivou holandskou praxi slouží také jinému účelu. Podle mého názoru (a názoru mnoha jiných homeschoolerů a vlád), naše děti mají právo být řádně vzdělávány, ať už prostřednictvím pravidelné školní docházky nebo skrze domácí vzdělávání. Vzhledem k tomu, že několik skupin se již pokusilo (neúspěšně) přesvědčit nizozemskou vládu ke změně tohoto zákona, jedinou zbývající možností je přinést tuto záležitost k Evropskému soudu pro lidská práva. To je však nákladné úsilí, které si bohužel nemůžeme dovolit financovat sami.

Takže, jménem mého syna a všech ostatních dětí, které se chtějí vzdělávat tak, jak jim to vyhovuje, prosím vás: pomozte nám!!

Jak nám můžete pomoci?

Nejdůležitější je pro nás sehnat peníze na financování našeho případu u Evropského soudu pro lidská práva. Odhaduji, že nás to bude stát až 800 euro. Kromě toho potřebujeme 882 euro na zaplacení pokut, abychom se vyhnuli vězení. Pokud byste nám chtěli přispět, prosím, pošlete mi e-mail pro další pokyny na pepijn@artofnemesis.com.

Co z toho budete mít?

Zaprvé, a to je nejdůležitější, uspokojení z vědomí, že jste se podíleli na dosažení jednoznačného školského zákona (včetně právního odůvodnění pro domácí vzdělávání v Nizozemsku).

Zadruhé, pokud nám přispějete, přidám vaše jméno na seznam dárců – pokud si to budete přát.

Zvláštní poděkování

– Christel Rengers – moje žena a spřízněná duše
– Channa Samkalden – náš právník z Prakken D´Oliviera
– Tamara Buruma – náš právník z Prakken D´Oliviera
– Brechtje Vossenberg – náš právník z Prakken D´Oliviera
– Lucy Browne – homeschooler, revize tohoto textu

Chcete si přečíst víc?

MamaNatuurlijk (moje žena) – ik geef het op
Arrest Hoge Raad
Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Přečtěte si také

  • Šrouby se utahujíŠrouby se utahují 8. 12. jsem se za Svobodu učení zúčastnila debaty s názvem “Akvárium aneb probíhá ve vzdělávání plíživá „kontrarevoluce“ a utahování šroubů?”. Mými spoludiskutujícími byli náměstek […]
  • Sedm hříchů našeho systému nuceného vzděláváníSedm hříchů našeho systému nuceného vzdělávání Nucené vzdělávání narušuje dětské schopnosti vzdělávat se. V předchozí eseji jsem učinil krok, o němž musím přiznat, že byl pro mě nepříjemný. Několikrát jsem řekl: „Škola je vězení.“ […]