Jana Nováčková

spoluautorka přístupu Respektovat a být respektován

Ve školství se často postupuje málo efektivním způsobem vylepšování toho, co je ve své podstatě nefunkční, ne-li přímo škodlivé. Projekt SvobodaUčení.cz přináší informace o jiném paradigmatu vzdělávání. Model školy Sudbury Valley je pro mne vizí vzdělávání budoucnosti, kdy dítě bude mít šanci maximálně zužitkovat svoje jedinečné vlohy a tím, že si samo bude řídit své učení (resp. mu bude dovoleno, aby poslouchalo svůj unikátní vnitřní vývojový program) bude také růst osobnostně ve svobodného člověka. Zatím je tyto pro mnohé šokující informace třeba co nejvíc šířit, aby se dostaly do povědomí co nejvíce lidí. Na našich kurzech Respektovat a být respektován se rodiče často dotazují na školy, které vyučují v respektujícím demokratickém duchu. Potom, co se dozvěděli, se jim už nechce dávat své děti do tradiční školky a školy. Často jim pak pro další informace doporučuji webové stránky www.svobodauceni.cz.

Tomáš Hajzler

www.tomashajzler.com

Dítě se moc – pro život – prospěšného nenaučí, pokud nemá svobodu se učit to, co ho zajímá způsobem, který je mu vlastní. A dítě, které se naučí spíše ty neprospěšné věci, potom nikdy nemůže přispět k tomu, aby naše společnost byla zdravá a šťastná. Díky bohu, že jsou tu iniciativy jako SvobodaUčení.cz, které ukazují směr.

Ondřej Šteffl

ředitel společnosti Scio

Školství potřebuje změnu. Proto jsme ve Sciu začali rozvíjet program paralelního vzdělávání. Vítám každou další rozumnou iniciativu, která upozorňuje na problémy současného systému. S projektem SvobodaUčení.cz jsme společně vydali knihu esejů psychologa Petera Graye. Důraz na svobodu v přístupu ke vzdělávání je tím, co nás spojuje.

Ivana Málková

lektorování, mentoring, supervize, přednášky, podpora v procesu změn (projekt Vědomá pedagogika – „Řeč srdce“, kurzy pro pedagogy a rodiče – „ABC pro spoulubytí s dětmi“)

Se zájmem sleduji FB stránku projektu SvobodaUčení.cz. Tento prostor nabízí pestrou škálu článků, videí a názorů z oblasti vzdělávání. V roce 1991 jsem se skupinou rodičů a pedagogů založila první soukromou základní Školu Hrou a dvacet prožívala roli učitelky, ředitelky a majitelky. V době našich začátků neexistoval internet a nebyla k dispozici žádná literatura, ze které by bylo možné se dozvědět o formách vzdělávání ve světě. Učili jsme podle srdce a intuitivně tvořili „nové“ formy vzdělávání ve světě již dávno objevené a užívané. Cena šíření informací o různých modelech a názorech na vzdělávání je nevyčíslitelná. Jednou z cest k proměně přístupu ke vzdělávání v našich školách je podle mne inspirace rozličnými formami vzdělávání. Setkávám se s mnoha učiteli z „běžných“ škol, kteří ze strany žáků pozorují nezájmem o učivo. Brzdí je strach, že když nezajistí na prvním místě kázeň a vynikající výkon, bude to považováno za jejich selhání. Hledají inspiraci, podporu a cestu ke změnám. Mnozí z nich neumí anglicky. Proto je skvělé, že se projekt SvobodaUčení.cz věnuje nejen „sběru“ zajímavostí, ale že zajišťuje i jejich překlad. Projekt SvobodaUčení.cz má moji podporu a obdiv.

Karel Machala

autor a překladatel

SvobodaUčení.cz je pro mne světýlkem svobody, které má potenciál měnit svět k lepšímu. Vzdělávání násilím nefunguje, někdy i bolí. Centralizované vzdělávání podle jedné šablony brzdí rozvoj dětí a je neefektivní jako vše, co řídí stát. Skončí podobně jako centrálně plánovaná ekonomika, protože má podobné výsledky. Děti se přirozeně rády vzdělávají samy, pokud je jim umožněno pohybovat se v prostředí, kde se hrou učí to, co potřebují a co je přitahuje. Zažil jsem to se svými dětmi před dosažením školního věku – naučily se mj. úplně samy svojí hrou plynně číst, psát i počítat. Svoboda učení a tisíce různých způsobů získávání vědomostí jednou budou běžné. Průkopnického úsilí lidí kolem SvobodaUčení.cz si velmi vážím a držím jim palce.

Richard Strba

Přečetl jsem jedním dechem knihu od Petera Graye Svoboda učení staženou z vašich stránek a musím říct, že už dávno jsem nečetl něco tak dobrého. Pár skvělých stránek, které mi v mnohém otevřely oči, připomněly moje útrapy v dětství, a také daly jasno v tom, co pro svoje děti mám chtít. Děkuji.

tvůrčí tým ZŠ Letokruh

Stránky Svoboda učení jsou velmi důležité pro posun paradigmatu, který ve vzdělávání již nutně potřebujeme. I když ne každý zvládne dát dětem tolik svobody, kolik představuje unschooling, i tak je důležité vědět, že existuje protiváha proti mechanistickému přístupu, jaký doteď vládne v našich školách. Je důležité vědět, že „lze i jinak“, abychom se alespoň po malých krůčcích odvážili osvobodit od toho, co očividně přestává v našem vzdělávacím systému fungovat.

KaTu

Přečtením knihy a sledováním videí a článků na této stránce se mi otevřely oči. To je ta svoboda, tak by měla vypadat demokracie, tak by se mělo přistupovat k výchově našich dětí! Je to výzva a zároveň velký kus cesty před námi, abychom byli schopni pojmout tento nový pohled a zrealizovat ho. Všem v jejich úsilí přeji mnoho dobrého, poučného a hlavně pevnou vůli vůči „normálnostem“.