Konzultace

950 

Nabízíme poradenství v oblasti sebeřízeného vzdělávání zejména pro rodiče, průvodce/pedagogy a organizátory komunitních skupin.

Kategorie:

Popis

Chcete si s námi dát kafe? 🙂

 

Už víte, že klasická škola není pro vaše dítě to pravé. Jste rodiče, chcete pro své děti to nejlepší a rozhodujete se, kterým směrem se vydat. Vybrat už existující komunitní školu nebo domácí vzdělávání? Založit novou skupinku pro děti na domácím vzdělávání nebo rovnou školu? Či jít cestou „střídavky„, spojit se s dalšími rodinami a hlídat si děti navzájem?

 

Najít “to správné” řešení právě pro tu naši konkrétní rodinu bývá dlouhá a spletitá cesta, kterou všichni musíme projít sami. Nenechte si radit, ani od nás ne 🙂 Může být ale fajn popovídat si s lidmi, kteří podobnými cestami, slepými uličkami a křižovatkami už prošli a potkávají denně mnoho dalších rodičů, kteří na svých cestách jsou.

 

Jsme čtyři a máme toho za sebou dost 🙂

 

Zdeňka má dvě děti, 15 a 9 let, mladší dceru v domácím vzdělávání. Pracovala ve školce, prošla kurzy Respektovat a být respektován, spoluzaložila komunitní školu s názvem NEšKOLA a rodinné centrum, více než dva roky s dalšími pěti rodinami praktikuje “střídavku” a už pět let pracuje, přednáší, lektoruje a píše pro Svobodu učení.

Šárka je zakladatelka a ředitelka Svobodné školy Praha a už deset let profesně působí v oblasti vzdělávání jako pedagožka a manažerka vzdělávacích projektů, které podporují svobodný rozvoj mladých lidí. Má však zkušenost i ze státního a soukromého školství.

 

Anna má děti tři, 14, 12 a 9 let, všechny po celou dobu v domácím vzdělávání. V Sázavě založila komunitní centrum, studuje, pracuje jako sociální pracovník – osobní asistent pro mentálně postižené, přednáší, lektoruje a píše pro Svobodu učení.

 

Michal má také tři děti, 7, 5 a 2 roky. Je sociální pracovník, terapeut a inovátor. Vystudoval sociální práci a sociální politiku na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, pracoval jako sociální pracovník s dětmi a mládeží, v soukromé vzdělávací agentuře a v oblasti sociální a vzdělávací politiky. S manželkou založil lesní školku, lektoroval metody sociální práce a kurzy zážitkové pedagogiky. Publikuje a překládá o svobodě ve vzdělávání, působí jako hodnotitel kvality sociálních služeb. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR.  

 

Pokud to bude v našich silách a možnostech, rádi se s vámi potkáme – osobně nebo online. Stačí napsat na zdenka.stankova@svobodauceni.cz a zbytek domluvíme. Po setkání necháme na vás, zda se vám zdálo přínosné a zda a kolik budete chtít přispět na provoz Svobody učení.

 

Těšíme se na setkání s vámi, protože i pro nás je radost potkávat další lidi, kteří vystupují ze zajetých kolejí.

___

Nabízíme poradenství v oblasti sebeřízeného vzdělávání zejména pro rodiče, průvodce/pedagogy a organizátory komunitních skupin. Vycházíme z pětileté zkušenosti členů Svobody učení s řešením otázek týkajících se unschoolingu v ČR, z osobních zkušeností se zajišťováním tzv. domácího vzdělávání pro celkem pět dětí ve věku od 6 do 14 let a s poskytováním odborného poradenství pro rodiče a pedagogy. Máme mnohaletou profesní zkušenost ze vzdělávacího systému ČR, bohaté kontakty na svobodné a demokratické školy v zahraničí, podobné iniciativy v ČR i další odborníky.

 

Nejčastější dotazy a témata, která řešíme a s nimiž vám můžeme pomoci:

 

  • osobní podpora pro rodiče a průvodce/pedagogy, kteří zvolili respektující přístup ve vzdělávání a potýkají se kvůli tomu s problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole
  • podpora při zakládání komunitních skupin
  • praktické otázky spojené se školským zákonem
  • jak zařídit domácí vzdělávání a najít vhodnou kmenovou školu tolerující principy sebeřízeného vzdělávání
  • propojování a doporučení na další odborníky, místní iniciativy nebo jiné svépomocné skupiny.

 

Po objednání konzultace vám zašleme telefonní číslo na vámi vybraného konzultanta, s nímž se poté můžete spojit a probrat telefonicky, v čem vám konzultant může pomoci.

 

Při konzultacích dodržujeme zásady diskrétnosti, držíme se společně vymezeného tematického rámce a etických principů s důrazem na základní lidská práva (více podrobně viz „Teoretická východiska a principy Svobody učení“).

 

Nečekejte od nás terapii, zázračná řešení ani návod na váš život. Spíše vám můžeme díky naší vlastní zkušenosti pomoci rozšířit obzory a najít vlastní cestu.

 

Člověka se skutečně vážnými problémy odkážeme na psychologa či jiného odborníka. V případě dotazů ohledně podmínek konzultací nás prosím neváhejte kontaktovat. V případě větší skupiny (např. rodiči iniciovaná vzdělávací komunita na principech Svobody učení) je možné domluvit hromadný interaktivní workshop s besedou apod.

 

Konzultaci lze realizovat buď osobně (60 min), nebo přes Skype/Google Hangout (90 min).

 

Reference:
Veronika B. (33 let): „Dobrý den, v únoru jsem se stala třídní učitelkou dvou velmi problémových tříd. Svým studentům jsem chtěla pomoct, jak to jen šlo. Nezvládla jsem to sama, narážela jsem na nedůvěru a odmítavý postoj některých z nich. O podporu a pomoc v situacích, kdy jsem si nevěděla rady, jsem vždy poprosila Michala Kandlera. Byl velmi ochotný mi naslouchat a poradit, a to velmi nenásilnou cestou. Za jeho čas a podporu velmi děkuji.“

Kateřina S. (36 let): „Konzultace byla pro mě velkým přínosem z hlediska kontaktů na lidi a organizace, které se tématikou alternativního školství zabývají, dále přínosný byl i přehled současného stavu a legislativy a také možností, které jako rodič zvažující alternativu mám. Také jsem velmi ocenila zkušenosti ze školské praxe, kterou jako rodiče už máte :-)“

Alena V. (41 let): „Díky konzultaci se Zdeňkou Staňkovou ze Svobody učení jsem si ujasnila, co je pro mě ve vzdělávání mých dětí priorita, jak a kde hledat možnosti jiného než tradičního modelu vzdělávání, a také mi dodala odvahu k tomu, abych dělala skutečně to, co si myslím, že je nejlepší pro mé děti.“

Petr L. (43 let): „Už dlouho mi bylo jasné, že s tradičními školami je něco v nepořádku, ale nedovedl jsem si představit, že zvládnu aspoň trochu „vystoupit ze systému“. Díky konzultaci se členy Svobody učení jsem uviděl reálné možnosti a příležitosti, kde hledat „spřízněné duše“. Díky za to.“

 

Etické zásady poradenství

 

  • Poradce respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi lidskými právy a povinnostmi.
  • Poradce jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů a jejich blízkých osob.
  • Poradce podporuje aktivní účast klienta při hledání řešení. Poradce nevnucuje klientovi svou perspektivu a řešení, nabízí však komplexní fakta a informace na kvalifikované úrovni, včetně vysvětlení důsledků a odpovědností vztahujících se k jeho jednotlivým rozhodnutím.
  • Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Informace o klientovi a jeho osobní údaje požaduje s ohledem na jejich potřebnost pro poskytnutí služeb, na kterých se s klientem dohodne, a informuje jej o způsobu použití těchto informací a dat.
  • Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu, s výjimkou ohrožení života či zdraví klienta či blízké osoby. Pokud získané informace použije např. ke studijním účelům (přednáška), ke statistickému zpracování nebo ke zpracování zpráv, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

 

V případě nedodržení uvedených zásad má klient právo se odvolat k vedení organizace a požadovat vrácení poplatku za konzultaci nebo členského příspěvku.

 

Konzultanti:

Zdeňka Staňková

Dnes už vím, že unschooling jsem v sobě měla odjakživa, jen jsem své přesvědčení nedokázala přesně definovat a pojmenovat. Vymáhání poslušnosti, arogance většiny učitelů, příkazy, zákazy, tresty a odměny v klasickém školství a hlavně narození mých dvou dětí a několikaletá práce učitelky v mateřské škole mě přivedla k úvahám o jiných možnostech vzdělávání a později (nejen) díky knihám Johna Holta k přesvědčení, že unschooling je filozofie, která je mi ze všech alternativ nejbližší. Dáme-li dětem důvěru a svobodu učit se přirozeně, budeme-li je respektovat jako plnohodnotné bytosti a ne jako prázdné nádoby, které je třeba naplnit, uděláme první krok k tomu, aby z nich vyrostli spokojení dospělí. Více o Zdeňce zde.

Anna Třešňáková

Jsem zastáncem svobodné volby a tolerance vždy, všude a za každou cenu. A neformálním, leč odhodlaným ochráncem práv nejen svých vlastních dětí, se kterými osmým rokem fungujeme v režimu domácího vzdělávání. Metou je mi dosažení stavu, kdy se sebeřízené formy učení stanou bez výhrad akceptované jako plnohodnotné – a posunou tak (konečně) běžně uplatňované postupy ve výchově a vzdělávání směrem ke zrovnoprávnění dětí obecně. V mé milované Svobodě učení se, mimo jiné, věnuji především legislativě a projektu SvobodUm. Více o Anně zde.

Michal Kandler

Ke svobodě učení mě přivedla praxe sociálního pracovníka s dětmi a mládeží, kde jsem zjistil, že velká část problémů dětí a dospívajících je v praxi spojena právě s rigidním školním systémem, který nejenže se nedokáže přizpůsobit jejich potřebám, ale často je s nimi v rozporu. S příchodem vlastních dětí také změna životní filozofie a přijmutí zodpovědnosti za svůj i jejich rozvoj. Ve Svobodě učení se věnuji facilitaci a strategii vzdělávací politiky. Mojí nejoblíbenější knihou je Jonathan Livingston Racek od R. D. Bacha. Více o Michalovi zde.

Šárka Hauznerová

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu univerzity karlovy v Praze. Po studiích jsem hledala vlastní cestu na poli vzdělávání, která by byla respektující a smysluplná jak pro mě, tak pro mé studenty. Deset let jsem pracovala jako učitelka a manažerka v oblasti vzdělávání mládeže. Od roku 2011 navštěvuji tréninky nenásilné komunikace a kritického myšlení. V roce 2016 jsem založila Svobodnou školu Praha. Ve škole se starám o tvorbu pedagogické koncepce a o oblast komunikace a mezilidských vztahů. Podporuji kolegy i děti při hledání společného řešení v konfliktních situacích, konzultuji s rodiči vzdělávací cestu jejích dětí a vedu semináře o výchově pro rodiče, konzultuji s pedagogy jejich výchovné postupy. Baví mě objevovat nové cesty v životě, v práci i v přírodě. Ve volném čase podporuji lidi na jejich cestě k cíli a ke svobodě prostřednictvím koučování..